اخبار داخلی

دریافت خدمات فیزیوتراپی , کاردرمانی , آبدرمانی و آموزش های شخصی برای مددجویان ضایعات نخاعی

در یک اقدام بسیار شایسته مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران مدیریت مرکز روزانه توانبخشی و آموزشی معلولین آسیب های نخاعی شهدای جلائی پور را واقع در بهزیستی مولوی بر عهده گرفته است

اطلاعات بیشتر...

ارائه خدمات درمانی بصورت رایگان با موافقت دانشگاه علوم پزشکی دانشکده شهید بهشتی

در راستای برخورداری هرچه بهتر و بیشتر از خدمات درمانی با امضاء موافقت نامه ای با دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی توسط مدیر عامل محترم مرکز آقای علی ضرابی و معاونت درمان دانشگاه فوق دربارۀ دریافت خدمات درمانی رایگان برای مددجویان توسط تعدادی از بیمارستانهای تحت نظارت این دانشگاه به شرط بستری شدن از هم اکنون از این مزایا بهره مند شوند .

اطلاعات بیشتر...

برخورداری از طرح کمک هزینه تحصیلی

مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران با تلاش فراوان موفق به اخذ همکاری با بعضی از سازمان و ارگان های مردمی برای دریافت کمک هزینۀ تحصیلی مددجویان و فرزندان توانخواهان گردید .

اطلاعات بیشتر...