پیشنهادات و انتقادات مددجویان در ضیافت افطاری ( تالار شیان 1393 )

پیشنهادات و انتقادات مددجویان در ضیافت افطاری ( تالار شیان 1393 )