زمان برگزاری مجمع انتخابات جانبازان و معلولان تغییر کرد

زمان برگزاری مجمع انتخابات جانبازان و معلولان تغییر کرد

زمان برگزاری مجمع انتخابات جانبازان و معلولان تغییر کرد

ساعت مجمع انتخابات فدراسیون جانبازان و معلولان تغییر پیدا کرد.

مجمع انتخابات فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان که قرار بود روز دوشنبه ۱۶ بهمن در ساعت ۱۰ صبح در محل فدراسیون برگزار شود، به دلیل تجدید میثاق جامعه ورزش با آرمان‌های امام خمینی (ره) به ساعت ۱۴ همان روز تغییر پیدا کرد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان به ریاست محمدرضا داورزنی، معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌یی وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.

در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین ۹ کاندیدا شامل؛ محمدرضا باباگلیان، غلامحسین غنی، کرم اله علیمرادی، حمید علی صمیمی، داود حیدری، ایرج رحمانی، محمد میرزایی جابری، جهانگیر فدایی و عباس باغستانی برای تصدی پست ریاست فدارسیون با هم رقابت خواهند کرد