بهزیستی معلولیت را بزرگ نمائی و حساس سازی کند

بهزیستی معلولیت را بزرگ نمائی و حساس سازی کند

بهزیستی معلولیت را بزرگ نمائی و حساس سازی کند

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی بهزیستی را با حساس سازی جامعه و مطالبه گری در زمینه معلولیت ها و بزرگ نمائی عامل ایجاد معلولیت ها آگاه کننده جامعه دانست که زمینه پیشگیری از معلولیت را فراهم می‌کند.

مرتضی خاتمی با حضور در جلسه شورای معاونین بهزیستی استان زنجان گفت : در لایحه بودجه سال 97 بهزیستی نسبت به سایر ارگانها و نهادهای دولتی بدلیل حمایت از محرومین و معلولین جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

وی اجر کارکنان بهزیستی را نزد خداوند دانست و اظهار کرد : همیشه به کارکنان بهزیستی به جهت خدمت به خانواده های رنج دیده غبطه می خورم.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی انگیزه های الهی و مذهبی کارکنان بهزیستی را در راستای خدمات بهینه به جامعه هدف موثر دانست و افزود : کارکنان بهزیستی با بهره گیری از فرصت های تبلیغی و مطالعاتی و نگارش مقالات بین المللی می توانند جامعه را حساس کرده و به تکاپو بکشند.

خاتمی با اشاره به سونامی سالمندی در سالهای آتی که گفته می شود به تعداد نیروهای فعال در جامعه سالمند هم وجود خواهد داشت تصریح کرد : بهزیستی می تواند دراین زمینه کارهای مطالعاتی مناسبی انجام دهد و از مطالبه گری خود قدمی عقب نشینی نکند.

وی ایجاد مشاغل خانگی ، توسعه صنایع دستی و ایجاد بازار فروش برای تولید محصولات مددجویان بهزیستی را یکی از مهمترین راه های توانمند سازی آنها برشمرد و افزود : آموزش و فرهنگ سازی می تواند نقش بسزائی در کاهش معلولیت ها و ایجاد راه های در توانمند سازی مددجویان داشته باشد.

وی یکی از مهمترین اقدامات بهزیستی را در برنامه توسعه ششم اجباری نمودن مشاوره ژنتیک زوجین پیش از ازدواج معرفی کرد و افزود : غربالگری ژنتیک و مشاوره های گروهی و فردی در کاهش معلولیت ها و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار است.

وی در پایان از مراکز نگهداری سالمندان و بیماران روانی مزمن تحت نظارت بهزیستی استان زنجان بازدید نمود.