شعب بانک ملی در مازندران برای تردد معلولان تسهیل می‌شوند

شعب بانک ملی در مازندران برای تردد معلولان تسهیل می‌شوند

شعب بانک ملی در مازندران برای تردد معلولان تسهیل می‌شوند

روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد تمام تلاش این است در اولین فرصت تمام شعب بانک ملی در این استان برای معلولان عزیز مناسب‌سازی شوند.

در پی نشر مشکلات معلولان مازندرانی در بلاغ مورخ 96/9/20 با عنوان "عدم ایجاد امکانات مناسب‌سازی برای معلولان در شعبه ممتاز ساری"، اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران طی نامه‌ای به بلاغ اعلام کرد که: در اکثر شعب اصلی استان مازندران بهسازی صورت گرفته و به طور کلی می‌توان گفت در بیش از 50درصد شعب استان از رمپ و سایر امکانات جهت تسهیل عبور و مرور معلولین و سالمندان استفاده شده است و در صورت برنامه‌ریزی جهت بهسازی و عدم وجود موانع و کسب مجوز، این امکانات هم برای سایر شعب نیز ایجاد خواهد شد.

در ادامه جوابیه اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران آمده: در شعبه یادشده در خبر نیز در جهت رفاه حال جانبازان، معلولان و سالمندان عزیز و گرامی از سال 89 تلاش‌هایی برای مناسب‌سازی شعبه در دست بوده که به‌دلیل ثبت شعبه در لیست میراث فرهنگی و برخی مسائل مربوط به شهرداری تا این تاریخ بانک موفق به انجام این امر نشده است. لیکن تمام تلاش اداره امور شعب مازندران بر این است که در اولین فرصت این شعبه و سایر شعب باقیمانده را برای این قشر عزیز مناسب‌سازی نماید.