تمهیدات مجلس برای حمایت‏ های اداری و استخدامی از معلولان

تمهیدات مجلس برای حمایت‏ های اداری و استخدامی از معلولان

تمهیدات مجلس برای حمایت‏ های اداری و استخدامی از معلولان

مجلس با تصویب موادی از لایحه حمایت از معلولان، تمهیداتی را برای حمایت های اداری و استخدامی از معلولان اندیشید.

در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش معیشت و حمایت‏های اداری و استخدامی لایحه حمایت از افراد دارای معلولیت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۸ لایحه حمایت از افراد دارای معلولیت دولت را مکلف کردند کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه ‏وقت بانوان ( مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره ‏مند خواهند شد.
کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۲۹-دستگاه های مشمول را مکلف کردند، ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‏ های شدید و خیلی شدید را حداکثر ۱۰ ساعت کاهش دهند.