مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران برترین سازمان‌غیردولتی معلولین کشور

مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران برترین سازمان‌غیردولتی معلولین کشور

مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران برترین سازمان‌غیردولتی معلولین کشور

مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران؛ از برترین سازمان‌های غیردولتی معلولین کشور شد.

❇️مورخ شنبه دوم دی ماه 1396 در همایش (سازمان های مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلولین) توسط وزیر محترم وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر ربیعی در مجتمع تلاش مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران با مدیریت آقای علی ضرابی به عنوان یکی از 8 تشکل مردم نهاد برتر کشور در حوزۀ افراد دارای معلولیت برگزیده و دیپلم افتخار نفیسی به این انجمن با حضور مسئولین محترم سازمان بهزیستی و دیگر مسئولین تقدیم گردید.

❇️هیأت داوران همایش سازمان های مردم نهاد و تجارت آموخته براساس 18 شاخص عملکردی , نخست از میان 300 تشکل فعال حوزه افراد دارای معلولیت کشور 43 تشکل را انتخاب کرده و در مرحله بعد 8 تشکل برتر را برگزیده است.

❇️مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران با اخذ 2028 امتیاز توانست جایگاه رتبه دوم با نظر کمیته داوران حائز مقام دوم را در میان برترین تشکل های منتخب کشور بدست آورد. سازمان های مردم نهاد دیگری که توانستند رتبه اول تا هشتم این همایش را کسب نمایند به ترتیب :

1کانون معلولین توانا به مدیریت مهندس موسوی با 2713 امتیاز

2مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران با مدیریت علی ضرابی با 2028 امتیاز

3️انجمن باور با مدیریت معینی با 1715 امتیاز

4️مرکز ضایعات نخاعی جانبازان با مدیریت مهندس جوادی با 1625 امتیاز

5️انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران با مدیریت سرکار خانم قمیشی با 1585 امتیاز

6️انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب با مدیریت مهندس منصوریان با 1405 امتیاز

7️انجمن ندای معلولین ایران با مدیریت کاری با 1355 امتیاز

8️کانون معلولان شهر با 1313 امتیاز

✴️مدیریت مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران این موفقیت و پیروزی را که با تلاش و پشتکار فراوان در جهت رفاه و آسایش معلولین آسیب دیدۀ نخاعی بدست آمده است به تمامی اعضاء مرکز حمایتی و مددجویان عزیز تبریک و تهنیت عرض می نماید.