همایش سازمان های مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلولین آغاز به کار کرد

همایش سازمان های مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلولین آغاز به کار کرد

همایش سازمان های مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلولین آغاز به کار کرد

همایش سازمان های مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلولین با شعار " بدون ما برای ما تصمیم نگیرید " آغاز به کار کرد.

این همایش با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی و سازمان های مردم نهاد مربوطه و جمعی از معلولان برگزار شد.
در این همایش قرار است محورهای بهداشت،درمان توانبخشی،مدرسه و آموزش ، کارآفرینی و اشتغال، حمایت از خانواده ، تجهیزات، حقوق شهروندی و قوانین مرتبط با آن ، انتشارات ، فرهنگ و رسانه ، تربیت بدنی و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
دراین همایش دو میزگرد ؛ NGO های منتخبین و مسئولان با حضور دکتر نسبی ، خانم مرعشی ، مهندس موسوی ، معینی ، پرفکر مقدم ، شهیندخت مولاوردی ، دکتر احمد میدری ، دکتر محسنی بندپی برگزار خواهد شد و موضوعاتی همچون بهداشت و درمان ، تجهیزات پزشکی ، اهمیت آموزش ، لایحه حمایت از حقوق معلولین ، حقوق شهروندی و مناسب سازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .