ظرف داروی مناسب سازی شده برای افراد نخاعی تتراپلژی

ظرف داروی مناسب سازی شده برای افراد نخاعی تتراپلژی

ظرف داروی مناسب سازی شده برای افراد نخاعی تتراپلژی

معمولا” ظروف دارو ، طوری ساخته شده اند که درب آنها بطور کشویی باز وبسته می شوند . استفاده از این ظروف برای افراد نخاعی تتراپلژی که از نظر عملکرد دستها با محدودیتهایی مواجه هستند ، مشکل و برای برخی غیرممکن است . لذا می توان این ظروف را طوری مناسب سازی نمود که آنها نیز بتوانند به راحتی درب ظروف را بطور مستقل و به راحتی باز وبسته کنند .
ظرف داروی مناسب سازی شده برای افراد دچار اختلال در عملکرد دستها مفید است .

برای تسهیل باز و بستن درب قسمتها ، یک قطعه پلاستیکی به روی هر درپوش ( دربهای کشویی ) از ظرف دارو چسبانده می شود . وبه همین راحتی تغییرات حاصله این امکان را فراهم می کند که کاربر برای مصرف دارو بتواند پوشش / درب جای دارو را به آسانی باز کند .

دستورالعمل مناسب سازی این ظرف بسیار آسان است . بطوری که برای این منظور می توان ازیک  لوله سوند استفاده نموده و آن را به قطعات حدود نیم سانتی متری برش دهید . سپس آنها را روی درپوش هر قسمت از ظرف دارو چسبانده و داخل آنها را توسط تفنگ چسب ، با چسب داغ پر کنید . بعد از خشک شدن چسب ، با فشار روی قطعه براحتی درب ظرف باز و بسته می شود .