دومین کنفرانس ملی صندلی چرخدار

دومین کنفرانس ملی صندلی چرخدار

دومین کنفرانس ملی صندلی چرخدار

مرکز ضایعات نخاعی  با همکاری جامعه معلولین ایران و با هماهنگی  ستاد برگزاری سومین  نمایشگاه بین المللی  توانبخشی  و با مشارکت  انجمن جانبازان نخاعی ،پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ،انجمن معلولان ضایعات  نخاعی  استان تهران ،مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد ،مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران، انجمن باور ،موسسه پیام آوران ساحل امید ، انجمن علمی و آفرینش های هنری معلولان ایران ، دومین  کنفرانس  ملی صندلی چرخدار را در تاریخ پنج شنبه  9 شهریور  در   سومین  نمایشگاه بین المللی توانبخشی  ودر سالن همایش  چهل سرای مصلی امام خمینی (ره)  برگزار می کند.

 بزودی  بقیه مشارکت کنندگان  در این کنفرانس  معرفی  خواهند شد

ساعات تماس : نه صبح تا چهار بعدازظهر

روزهای شنبه تا پنج شنبه