راه اندازی , بازسازی و مناسب سازی ساختمان واحد طرشت

راه اندازی , بازسازی و مناسب سازی ساختمان واحد طرشت

راه اندازی , بازسازی و مناسب سازی ساختمان واحد طرشت

لازم به ذکر می باشد با واگذار شدن پرونده های مددجویان ضایعات نخاعی مرکز بهزیستی ذوالفقاری به مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران در ساختمان طرشت کلیه امور مددکاری مددجویان بهزیستی ذوالفقاری توسط مددکاران انجام می گردد .

ضمناً فقط پرونده مددجویان ضایعات نخاعی به مرکز طرشت واگذار شده است و سایر مددجویان به روال سابق بایستی به بهزیستی ذوالفقاری مراجعه نمایند .

آدرس :   بزرگراه جناح , نرسیده به فلکه دوم صادقیه , بلوار شهید گلاب , خیابان شهید صلاحی , بلوار صفاریه , خیابان عابدی , انتهای خیابان مریم , مجتمع شقایق بلوک 9 

  شماره تلفن های 44270567- 44271408