ارائه خدمات درمانی بصورت رایگان با موافقت دانشگاه علوم پزشکی دانشکده شهید بهشتی

ارائه خدمات درمانی بصورت رایگان با موافقت دانشگاه علوم پزشکی دانشکده شهید بهشتی

ارائه خدمات درمانی بصورت رایگان با موافقت دانشگاه علوم پزشکی دانشکده شهید بهشتی

در راستای برخورداری هرچه بهتر و بیشتر از خدمات درمانی با امضاء موافقت نامه ای با دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی توسط مدیر عامل محترم مرکز آقای علی ضرابی و معاونت درمان دانشگاه فوق دربارۀ دریافت خدمات درمانی رایگان برای مددجویان توسط تعدادی از بیمارستانهای تحت نظارت این دانشگاه به شرط بستری شدن از هم اکنون از این مزایا بهره مند شوند .

لازم بذکر است بیماران با مداوا سرپایی شامل این طرح نمی شوند .

اسامی بیمارستانها و مراکز درمانی طرف توافق نامه به شرح زیر می باشد :

 •     بیمارستان های طالقانی  
 •       شهدا  
 •      مدرس 
 •      کودکان مفید 
 •       15 خرداد 
 •       طرفه 
 •       مهدیه 
 •       لقمان
 •       امام حسین
 •        زعیم پاکدشت
 •        دکتر مفتح ورامین
 •       سوم شعبان دماوند
 •       امام خمینی فیروز کوه
 •       اختر 
 •       اشرفی اصفهانی

ارایه دفترچه بیمه الزامی می باشد

 1. دسترسی به توافق با بعضی از مراکز رادیولوژی و خدمات وابسته و همچنین آزمایشگاه های پزشکی مختلف که کمک موثری به هزینه های درمانی مددجویان خواهد نمود .   

برای دریافت این خدمات نیاز است با دفتر تجریش و سرکار خانم کاظمی هماهنگی های لازم صورت پذیرد .

 1. مددجویان عضو مرکز حمایتی با داشتن نسخۀ چشم پزشکی برای دریافت عینک های طبی بصورت رایگان می توانند با دفتر تجریش و سرکار خانم کاظمی هماهنگی های لازم را انجام دهند .