اخبار داخلی

برخورداری از طرح کمک هزینه تحصیلی

مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران با تلاش فراوان موفق به اخذ همکاری با بعضی از سازمان و ارگان های مردمی برای دریافت کمک هزینۀ تحصیلی مددجویان و فرزندان توانخواهان گردید .

اطلاعات بیشتر...