مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران

قدم به درگاهی گذاشته اید که گردانندگان آن با آنکه از سلامتی جسمی کاملی بهره مند نیستند اما روحیه ای آنچنان قوی دارند که در منظرشان هیچ چیزی غیر ممکن نمی باشد . انسانهایی که فرصتهای گرانبهایی را برای همنوعان خویش خلق نموده اند . هر چند فضای ما مجازی است اما محبت و دوستی ما حقیقی است و آنچه را که سبب شده ایم بس دیدنی و ستودنی است . نخبگانی فرهیخته گردهم آمده اند تا تحفه ای از آنچه که از جسم آنان باقی مانده است فراهم آورند و برای آسایش همنوعان خویش تقدیم راه دشوار زندگی آنها نمایند . هراسی نیست و با اندکی توکّل به خالقی که سلامتی را یکبار به ما هدیه نمود بار دگر با تلاش و ارادة جزم شده اندک اندک آن را به دست آوریم. بیایید تا دست در دست یکدیگر و انباشت توانمندی هایمان بر آنچه که سد راهمان شده است فائق آییم . به روز ترین و پیشرفته ترین گامهایی را که در راه بهبود شرایط دشوار جسمی و روحی ما برداشته شده است از طریق این درگاه به حضورتان تقدیم خواهد شد . آمده ایم تا از این مکان به دور دست ترین نقاط کشورمان و جهان به همنوعان خویش و خانواده های مهربان آنان نوید همیاری و توانمندی را پیش کش نماییم .

پیام مدیر عامل

در جهانی که با همه گستردگی ها، امروزه به لطف فراگیر شدن ابزار اطلاع رسانی، دهکده جهانی نامیده می شود، نمی توان جزیره ای جدا و منزوی بود و باید با حرکت تدریجی دنیا از حالت کشوری و منطقه ای به سوی جهانی شدن، همراه شد که در غیر این صورت فاصله امروز جهان سوم با دنیای پیشرفته غیر قابل جبران خواهد بود.